پیام تبریک معاون محترم صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان به مناسبت 20 خرداد روز جهانی صنایع دستی: 20 خرداد روز جهانی صنایع دستی یادآور پاسداشت دستان خلاق زیبا آفرینان عرصه فرهنگ و هنر بر شما هنرمند گرامی تبریک و تهنیت باد، توفیق روزافزون و صحت و سلامت هماره بدرقه ی راهتان. 

معرفی رشته های صنایع دستی شهراصفهان
معرفی رشته های صنایع دستی شهراصفهان
wccisfahan.comمنبت كاري
منبت كاري

منبت كاري هنر ايجاد نقش برجسته بر سطح چوب از طريق كندن و جداكردن زمينه طرح به وسيله ابزارهاي فلزي چون مغار را منبت كاري مي گويند. كنده كا ي چوب يكي از ارزنده ترين هنرهاي سنتي ايران است به ويژه از زمان استيلاي اعراب. از آثار تخت جمشيد پاره اي از كار هاي كنده كاري چوب ديده مي شود . در دوره مياني اسلامي پنج تا ده نوع منبت كاري بر اساس طرحهاي هندسي، شيارهاي موازي ، خط ثلث و اسليمي وختايي به سبك ايراني وجود داشته. در دوره صفويا ن منبت كاري مانند ساير هنرهاي ديگر ايران رو به كمال رفت ومنجر به خلق شاهكارهاي زيادي شد. در اصفهان مساجدي از عهد صفويان وجود دارند كه درب هايشان هنوز دست نخورده و سالم باقي مانده است. در اين شيوه هنري استاد كار طرح را به صورت چرمه و گرده ذغال بر سطح چوب منتقل كرده و سپس با ابزارهاي چون م